Máy Khoan Laser

15,015,000,000₫

Mô tả

1. Máy khoan Laser - 5330-355-07JD; Nhãn hiệu: ESI; Model: 5330-355-07JD; Serial: 180615.
2. Máy khoan Laser - 5330-355-07JD; Nhãn hiệu: ESI; Model: 5330; Serial: 180541.
3. UV laser (3500U); Nhãn hiệu: EO Technics; Model: SPD3500U; Serial: UD150003.
4. UV laser (3500U); Nhãn hiệu: EO Technics; Model: SPD3500U; Serial: UD150004.
5. UV laser (3500U); Nhãn hiệu: EO Technics; Model: SPD3500U; Serial: UD150005.

Sản phẩm khác